ΚΑΝΕΛΛΟΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ

qode interactive strata

Διδακτικό Ερευνητικό Προσωπικό (ΔΕΠ)

Καθηγήτρια

Μπορείτε να επικοινωνείτε με την κ Κανέλλου και στον σύνδεσμο Conversations κατόπιν επικοινωνίας στο mail akanellou@uniwa.gr

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ Κανέλλου Α 2023 αναλυτικό