ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

8035

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Κατ' επιλογή υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • Να κατανοούν τις βασικές έννοιες τοξικολογίας ώστε να αντιλαμβάνονται τη φύση του προβλήματος που προκύπτει κατά περίπτωση
 • Να κατανοούν τους τοξικολογικούς κινδύνους που ενδέχεται να παρουσιαστούν σε διάφορα τρόφιμα με βάση τη φύση τους και τις συνθήκες παραγωγής και συντήρησης
 • Να εκτελούν υπολογισμούς εκτίμησης και να αξιολόγησης του ρίσκου από την έκθεση σε τοξικούς παράγοντες
 • Να κατανοούν τις παραμέτρους που επηρεάζουν τα αποτελέσματα των αναλυτικών τεχνικών και να αξιολογούν την αξιοπιστία μιας μεθόδου
 • Να μπορεί να αναζητούν τη νομοθεσία που σχετίζεται με τα ανώτατα αποδεκτά επίπεδα υπολειμμάτων ενός τοξικού παράγοντα και να μπορούν να αξιολογούν τα αποτελέσματα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 

Περιγραφή:

 1. Τις βασικές έννοιες που σχετίζονται τόσο με την τοξικολογία όσο και με την τοξικολογία τροφίμων.
 2. Κατηγορίες τοξικών ουσιών που μπορεί να συναντήσουμε στα παραδοσιακά και στα νεοφανή τρόφιμα όπως των φυσικών τοξινών, των γενετικά τροποποιημένων τροφίμων, των συμπληρωμάτων διατροφής, των αλλεργιογόνων τροφίμων, του πόσιμου νερού, των
  προϊόντων που παράγονται από την επεξεργασία των τροφίμων, των γεωργικών χημικών προϊόντων, των τοξινών που παράγονται από βακτήρια, μύκητες, των οργανικών ρύπων, τωνπρόσθετων τροφίμων και των κτηνιατρικών φαρμάκων.
 3. Τους μηχανισμούς εκδήλωσης της τοξικής δράσης και την περιγραφή των επακόλουθων επιβλαβών επιδράσεων στον καταναλωτή
 4. Τις βασικές αρχές της αξιολόγησης και διαχείρισης του ρίσκου της έκθεσης σε έναν τοξικό παράγοντα
 5. Τις βασικές αρχές των εργαστηριακών αναλύσεων τροφίμων για τον προσδιορισμό τοξικών παραγόντων και να συμμετάσχει στην πρακτική εφαρμογή ορισμένων εξ αυτών.

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Shibamoto T, Bjeldanes LF (2009). Introduction to Food Toxicology. Taylor SL (Editor), Elsevier Inc., California, USA. ISBN: 978-0-12-374286-5.
 2. Omaye ST (2004). Food and Nutritional Toxicology. CRC Press. ISBN: 1-58716-071-4.
 3. Timbrell TA (2009). Principles of Biochemical Toxicology. InformaHealtcare, USA. ISBN: 978-0- 8493-7302-6.
 4. W. Helferich, C.K. Winter (2001) Food toxicology.CRC Press. [ISBN: 978-0-8493-2760-5]