ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ Ι

Κωδικός Μαθήματος:

3011

Semester:

Γ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

3

Μονάδες ECTS:

4

Καθηγητές Μαθήματος

ΖΟΓΚΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ