ΚΥΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

ΕΔΙΠ

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vkyr@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5519

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Ιχθυηρών

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 10:00-14:00, Τρίτη 10:00-14:00