ΚΥΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vkyr@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385519

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Ιχθυηρών

Ώρες Γραφείου

Εργαστήριο Ιχθυηρών, Δευτέρα 09:00-11:00 και Τετάρτη 10:00-12:00.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Ονοματεπώνυμο: Βασιλική Κυρανά
Ημερομηνία γέννησης: 23-03-1958
Τηλέφωνο: 210-5385519 (Εργαστήριο Ιχθυηρών)
E-mail: vkyr@uniwa.gr
Ακαδημαϊκά προσόντα:
o Πτυχίο “Τεχνολογίας Τροφίμων”, Τμήμα Ζωικών Προϊόντων, ΚΑΤΕΕ Θεσ/νίκης (1980).
o Πτυχίο “Παιδαγωγικών Σπουδών”, ΠΑΤΕΣ/ΣΕΛΕΤΕ (1984).
o Master of Philosophy (MPhil in Fisheries), Hull International Fisheries Institute, University of Hull, UK (2002).
Σεμινάριo ειδίκευσης
o “HACCP Principles and their Application in Food Safety”. Institute of Food Health Quality, University of Hull – Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας (Μάϊος, Νοέμβριος 2000).
Τρέχουσα Θέση: Οργανική θέση μέλους Ε.ΔΙ.Π., Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής.
Επαγγελματική-Διδακτική Εμπειρία
o Μόνιμο μέλος Ε.ΔΙ.Π. (2016-2018), Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας.
o Μόνιμο μέλος Ε.Τ.Π./Ε.Τ.Ε.Π. (2003-2015), Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας.
o Εργαστηριακή Συνεργάτιδα (1997-2012), Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας.
o Research Assistant (1997-2000), σύμβαση έργου Ειδικού Λογαριασμού ΤΕΙ Αθήνας στο διακρατικό πρόγραμμα “QUALPOISS-2: The evaluation of a simple, cheap, rapid method of non-protein nitrogen determination in fish products, through the processing/ merchandising chain” (Contract Νο. EU FAIR CT97-3253).
o Καθηγήτρια Εφαρμογών-Εργαστηριακή Συνεργάτιδα (1982-1997), Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, ΤΕΙ Αθήνας.
o 1982: Χημικό και μικροβιολογικό εργαστήριο Αθηναϊκής Ζυθοποιίας, Θεσσαλονίκη.
Ερευνητική δραστηριότητα – Έργα ΕΛΚΕ
o 2006-2018: Μέλος της Επιστημονικής Ομάδας των Έργων α) “Ασφάλεια και Διαχείριση Ποιότητας Νωπών, Κατεψυγμένων και Μεταποιημένων Αλιευτικών Προϊόντων” (2015-2018) και β) “Ελεγχος Παραμέτρων Ποιότητας και Ασφάλειας Νωπών, Κατεψυγμένων και Μεταποιημένων Προϊόντων Ιχθυηρών” (2006-2015) (συμβάσεις ΕΛΚΕ, χρηματοδότηση ΑΛΦΑ ΒΗΤΑ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε./ DELHAIZE GROUP)
o 2001-2003: Μέλος της ερευνητικής ομάδας προγράμματος με τίτλο “Ενόργανη και οργανοληπτική εξέταση ζωικών και φυτικών τροφίμων (Ψάρια – Λαχανικά), σε σχέση με την προέλευση, συντήρηση, επεξεργασία και σύστασή τους” (Ειδικός Λογαριασμός ΤΕΙ-Θεσσαλονίκης, Α.Π. 9/6-6-2001 Επιτροπής Ερευνών). Συνεργασία Τμήματος Διατροφής ΤΕΙ Θεσσαλονίκης, Εργαστηρίου Ιχθυηρών ΤΕΙ Αθήνας, Γενικού Χημείου του Κράτους (Παράρτημα Μυτιλήνης).
o 1997-2000: Μέλος της ερευνητικής ομάδας προγράμματος με τίτλο “The evaluation of a simple, cheap, rapid method of non-protein nitrogen determination in fish products, through the processing/merchandising chain – Qualpoiss 2” (Contract Νο. EU FAIR CT97-3253).
2
o 1995-1997: Μέλος της ερευνητικής ομάδας προγράμματος με τίτλο “A Study on the Health Quality of Fish – Qualpoiss 1” (Contract No. EC 94/C 179/09/ XIV/D/1/ QUALPOISS-1).
o 1994-1995: Μέλος της ερευνητικής ομάδας προγράμματος με τίτλο “Επίδραση της εποχής του έτους (αναπαραγωγικού κύκλου) και του όψιμου εκσπλαχνισμού, στις υδρολυτικές μεταβολές πρωτεϊνών και λίπους αλίπαστων ψαριών κατά την ωρίμανση”, (Επιτροπή Ερευνών, ΤΕΙ Αθήνας, ΑΠ 902/27-5-1994).
Συγγραφικό έργο τελευταίας πενταετίας (2014-18): 5 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του κλάδου με σύστημα κριτών, 6 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.