ΚΥΡΑΝΑ ΒΑΣΙΛΙΚΗ

qode interactive strata

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό (ΕΔΙΠ)

Εργαστηριακό Διδακτικό Προσωπικό

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vkyr@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210-5385519

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Ιχθυηρών

Ώρες Γραφείου

Εργαστήριο Ιχθυηρών, Δευτέρα 09:00-11:00 και Τετάρτη 10:00-12:00.