ΜΑΘΗΜΑ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΙΙΙ (ΑΠΟ ΟΜΑΔΑΒ)

Κωδικός Μαθήματος:

8031-8036

Semester:

H' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος