ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

1051

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα έχουν κατανοήσει

 • τη σημασία και τη διατροφική αξία των θρεπτικών συστατικών των τροφίμων,
 • τις βασικές αρχές των διεργασιών που εφαρμόζονται στα τρόφιμα,
 • τις μεθόδους συντήρησης και τους βασικούς κανόνες υγιεινής και ασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στα τρόφιμα

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Αυτόνομη εργασία
 • Προαγωγή της ελεύθερης, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Σύσταση και θρεπτικά συστατικά των τροφίμων
 2. Υδατάνθρακες
 3. Πρωτεΐνες
 4. Λιπίδια, λίπη και έλαια
 5. Νερό και ανόργανα συστατικά
 6. Βιταμίνες
 7. Υγιεινή και ασφάλεια τροφίμων
 8. Πρόσθετα τροφίμων
 9. Συμβατικές μέθοδοι συντήρησης
 10. Συσκευασία τροφίμων και ποτών
 11. Ποιοτική και αισθητική αξιολόγηση των τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 

Ξενόγλωσση

 1. Coultate, T.P. Food: The chemistry of its components. Cambridge. The Royal Society of Chemistry (2002), 4th Edition, ISBN: 0-85404-615-1
 2. Fennema, O.R. Food Chemistry (1996): Marcel Dekker Inc., ISBN: 9780824796914
 3. Fox, B.A. and Cameron, A,G. Food Science: a chemical approach (1982): Hodden and Stoughton Educational, 1982 4th Edition, ISBN: 0-340-27863-3
 4. Belitz, H.D., Grosch, W. and Schieberle, P. (2009). Food Chemistry, Fourth Edition, Εκδόσεις Springer-Verlag, Berlin.
 5. Brown, B.J. (1944). The Chemistry of the Lipids, Annual Review of Biochemistry, 13, 93 – 116.
 6. Nichols, D.S. and Sanderson, K. (2003). The Nomenclature, Structure and Properties of Food Lipids. In: Chemical and Functional Properties of Food Lipids, Edited by Z.E. Sikorski and A. Kolakowska, CRC Press, Boka Raton, London, New ork, Washington, D.C., pp 29-61
 7. Bailey (2005). Industrial Oil and Fat Products, Sixth Edition, John Wiley & Sons, New Jersey.
 8. Blackburn, C. and McClure, P. (2002). Food borne Pathogens, Hazards, Risk Analysis and Control, C.H.I.P.S.
 9. Billy, T.J. (2002). HACCP – a work in progress, Food Control, 13, 359-362.
 10. Brown, M. and Stringer, M. (2002). Microbiological Risk Assessment in Food Processing, C.H.I.P.S.
 11. Donald, A. and Corlett, J. (1998). HACCP user’s manual, Gaithersburg MD, Aspen Publishers.
 12. Ecobichon, D.J. (1995). Toxicology and Risk Assessment, Encyclopaedia Food and Food Products.
 13. Ιωάννου – Κακούρη, Ε., Μιχαήλ, Κ., Κρασιά, Α. και Νεοφύτου, Α. (2008). Οδηγός για πρόσθετα τροφίμων (Αριθμοί Ε) Υπουργείο Υγείας, Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

Ελληνική

 1. Τσάκνης, Ι. (2021). Ποιότητα και Ασφάλεια Τροφίμων και Ποτών, 2η Έκδοση, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-905-2, Θεσσαλονίκη.
 2. Παπαδάκης, Σ. (2010). Συσκευασία Τροφίμων, Εκδόσεις Τζιόλα, ISBN: 978-960-418-226-8
 3. Μπόσκου, Δ. (1986). Χημεία Τροφίμων, Εκδόσεις Γαργατάνη, Θεσσαλονίκη.
 4. Θωμόπουλος, Χ.Δ. (1986). Επιστήμη και Τεχνική των Τροφίμων, Εκδόσεις ΕΜΠ
 5. Ιωάννου – Κακούρη, Ε., Μιχαήλ, Κ., Κρασιά, Α. και Νεοφύτου, Α. (2008). Οδηγός για πρόσθετα τροφίμων (Αριθμοί Ε) Υπουργείο Υγείας, Γενικό Χημείο του Κράτους.

 

Συναφή επιστημονικά περιοδικά:

 1. EFSA (2010). Scientific Opinion on Dietary Reference Values for fats, including saturated fatty acids, polyunsaturated fatty acids, monounsaturated fatty acids, trans fatty acids, and cholesterol, EFSA Journal, 8(3), 1461-1568.
 2. Galli, C. and Marangoni, F. (2006). N-3 fatty acids in the Mediterranean diet, Prostaglandins, Leukotrienes and Essential Fatty Acids, 75, 129-133.
 3. Chang, S. S. (1991). Edible fats and oils processing : basic principles and modern practices, Food Technology, 45(10), 172-179.