ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗΝ ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

1051

Semester:

Α' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕΥ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ