ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΛΙΠΩΝ ΚΑΙ ΕΛΑΙΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

7021-7022

Semester:

Ζ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

5

Μονάδες ECTS:

8

Καθηγητές Μαθήματος

ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ