ΜΗΧΑΝΙΚΗ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΙΙ

Κωδικός Μαθήματος:

4011-4012

Semester:

Δ' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

6

Μονάδες ECTS:

7

Καθηγητές Μαθήματος

ΖΟΓΚΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ