ΛΟΥΓΚΟΒΟΗΣ ΒΛΑΔΙΜΗΡΟΣ

qode interactive strata

Αφυπηρετήσαντες Καθηγητές ΠΑΔΑ

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vloug@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5522

Διεύθυνση Γραφείου

Κ.11.119

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 10:00-14:00, Τρίτη 10:00-12:00, Πέμπτη 10:00-11:00.

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

Επώνυμο: Λουγκοβόης
Όνομα: Βλαδίμηρος
Πατρώνυμο: Παύλος
Ημερομηνία γέννησης: 12-08-1956
Τηλέφωνο: 210-5385519, 6993977517
E-mail: vloug@uniwa.gr
Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Χημείας (ΕΚΠΑ, 1979), PhD in Food Science (University of Leeds, UK, 1982).
Τρέχουσα θέση: Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διευθυντής Τομέα Προωθημένων Τεχνολογιών, Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ιχθυηρών. Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων».
Επαγγελματική εμπειρία: Περισσότερα από 35 έτη διδακτικής εμπειρίας στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, στα γνωστικά αντικείμενα «Επιστήμη & Τεχνολογία Ιχθυηρών», «Χημεία Τροφίμων», «Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων». Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΔΠΜΣ (2006-2011), μέλος Συντονιστικών Επιτροπών ΠΜΣ του Τμήματος (1994-2000, 2014-2020). Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό και τακτικό μέλος της 4ης Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Τροφίμων, Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών, Υπουργείο Εμπορίου (1987-1990).
Ερευνητική δραστηριότητα: Επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης και συντονιστής έργων ΕΛΚΕ για περισσότερα από 25 έτη (1994 έως σήμερα). Τομείς ερευνητικής εμπειρίας: Ποιότητα, ασφάλεια και διάρκεια ζωής αλιευτικών προϊόντων.
Συγγραφικό έργο τελευταίας εξαετίας (2015-2020): 14 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, 14 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
Αναγνώριση Επιστημονικού Έργου: 1250 ετεροαναφορές (Google Scholar, Nov. 2020).
Λοιπές δραστηριότητες: Μέλος της εκδοτικής ομάδας του περιοδικού “International Journal of Food Science and Technology”. Professional member, “Institute of Food Science and Technology” (UK). Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ (2006-09).