ΛΟΥΓΚΟΒΟΗΣ ΒΛΑΔΗΜΗΡΟΣ

qode interactive strata

Καθηγητές

Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

vloug@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385521)

Διεύθυνση Γραφείου

Κ.11.119

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 11:00-13:00, Τετάρτη 09:00-10:00

ΣΥΝΤΟΜΟ ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ
Επώνυμο: Λουγκοβόης
Όνομα: Βλαδίμηρος
Πατρώνυμο: Παύλος
Ημερομηνία γέννησης: 12-08-1956
Τηλέφωνο: 210-5385519 (εργασία), 6993977517 (κιν.)
E-mail: vloug@uniwa.gr
Ακαδημαϊκά προσόντα: Πτυχίο Χημείας (ΕΚΠΑ, 1979). PhD in Food Science (University of Leeds, UK, 1982).
Τρέχουσα θέση: Καθηγητής (τακτική θέση), Τμήμα Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων (ΤΕΤΤ), Σχολή Επιστημών Τροφίμων, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής. Διευθυντής Τομέα Προωθημένων Τεχνολογιών, Αναπληρωτής Πρόεδρος ΤΕΤΤ. Αναπληρωτής Διευθυντής ΠΜΣ «Καινοτομία, Ποιότητα & Ασφάλεια Τροφίμων».
Διδακτική εμπειρία – Επαγγελματικό έργο: Διδασκαλία των μαθημάτων «Χημεία Τροφίμων», «Οργανοληπτικός Έλεγχος Τροφίμων», «Επιστήμη & Τεχνολογία Ιχθυηρών και Προϊόντων τους». Υπεύθυνος Εργαστηρίου Ιχθυηρών. Μέλος Συντονιστικών Επιτροπών ΠΜΣ (2014-2018, 1994-2000) και Ιδρυματικά Υπεύθυνος ΔΠΜΣ (2006-2011) Επιστήμης/Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής. Ειδικό Επιστημονικό Προσωπικό, Γενική Γραμματεία Κρατικών Προμηθειών Υπουργείου Εμπορίου–Μόνιμο μέλος Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων Τροφίμων (1987-1990). Έκτακτο μέλος ΕΠ (Επίκουρος Καθηγητής), Τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, Τ.Ε.Ι. Αθήνας (1985-90).
Ερευνητική δραστηριότητα: Επιστημονικά υπεύθυνος ερευνητικών προγραμμάτων εθνικής και κοινοτικής χρηματοδότησης & συντονιστής έργων (ΕΛΚΕ) για περισσότερα από 25 έτη (1994 μέχρι σήμερα). Τομείς ερευνητικής εμπειρίας: Ταχείες, μη-καταστρεπτικές μέθοδοι ποιοτικής αξιολόγησης νωπών αλιευτικών προϊόντων – Μοντέλα αλλοίωσης και εφαρμογή χρονο-θερμοκρασιακών δεδομένων για την εκτίμηση της ποιότητας και διάρκειας ζωής νωπών αλιευτικών προϊόντων – Εφαρμογή μοριακών τεχνικών στη διασφάλιση ποιότητας τροφίμων.
Συγγραφικό έργο τελευταίας πενταετίας (2014-18): 10 δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά του κλάδου με σύστημα κριτών, 12 ανακοινώσεις σε διεθνή συνέδρια.
Λοιπές επιστημονικές δραστηριότητες: Μέλος του Editorial Board, “International Journal of Food Science and Technology”. Professional Member (MIFST), “Institute of Food Science & Technology”, UK. Μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου Ελέγχου Τροφίμων του ΕΦΕΤ, συντονιστής της ομάδας φυσικοχημικών κινδύνων (2006-09).