ΒΙΟΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Κωδικός Μαθήματος:

5051

Semester:

Ε' Εξάμηνο

Κατηγορία:

Υποχρεωτικά ( ΜΕ )

Ώρες:

2

Μονάδες ECTS:

3

Καθηγητές Μαθήματος

ΧΟΥΧΟΥΛΑ ΔΗΜΗΤΡΑ

Μαθησιακά Αποτελέσματα

Μετά το τέλος του μαθήματος οι φοιτητές θα είναι σε θέση να:

 • θα έχουν το βασικό υπόβαθρο γνώσεων στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 • θα έχουν μελετήσει τις βιοτεχνολογικές εφαρμογές για την παρασκευή τροφίμων.
 • θα εμβαθύνουν στη νομοθεσία για παραγωγή και κατανάλωση βιοτεχνολογικών προϊόντων
 • θα έχουν αναζητήσει μέσω βιβλιογραφικών δεδομένων πρώτων υλών ή τροφίμων που προέκυψαν από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και κυκλοφορούν στο εμπόριο ακόμα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης

 

Γενικές Ικανότητες

 • Αναζήτηση, ανάλυση και σύνθεση δεδομένων και πληροφοριών, με τη χρήση και των απαραίτητων τεχνολογιών
 • Λήψη αποφάσεων
 • Αυτόνομη Εργασία
 • Σεβασμός στο φυσικό περιβάλλον
 • Προαγωγή της κριτικής, δημιουργικής και επαγωγικής σκέψης
 • Παραγωγή νέων ερευνητικών ιδεών

 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ

 1. Εισαγωγή στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων-Ιστορική Αναδρομή
 2. Τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA
 3. Ενζυμική-Μικροβιακή Βιοτεχνολογία
 4. Τεχνολογία Καθαρισμού Ενζύμων, ΧρωματογραφικέςΤεχνικές (Χρωματογραφία Διαπερατότητας, Χρωματογραφία Ιοντοαναλλαγής, Χρωματογραφία Συγγενείας), Κλιμάκωση Υγρής Χρωματογραφίας Στήλης, Μορφοποίηση Προϊόντος.
 5. Βιοαντιδραστήρες: Τύποι Βιοαντιδραστήρων (Βιοαντιδραστήρας Διαλείποντος Έργου ΠλήρουςΑναμίξεως, Βιοαντιδραστήρας Συνεχούς Λειτουργίας Πλήρους Αναμίξεως, Βιοαντιδραστήρας Στήλης,Βιοαντιδραστήρας Ρευστοποιημένης Κλίνης).
 6. Βιοτεχνολογία φυτών: Γενετικά τροποποιημένα φυτά στην παραγωγή τροφίμωνΚατασκευή διαγονιδιακών φυτών με τη βοήθεια του πλασμιδίουTi, ιών,με απευθείας μεταφορά DNA, Ρύθμιση της έκφρασης διαγονιδίων.Η εκμετάλλευση των διαγονιδιακών φυτών σε εμπορικό επίπεδο.
 7. Βιοτεχνολογία ζώων-Διαγονιδιακά Ζώα
 8. Σύγχρονες εφαρμογές των τεχνολογιών -omics στη Βιοτεχνολογία Τροφίμων
 9. Εφαρμογές της Βιοτεχνολογίας στην Βιομηχανία Τροφίμων: Οινοποιία, Ζυθοποιία, Αρτοποιία,Τυροκομία, Παραγωγή Βρώσιμων Ελαίων, Παρασκευή Προϊόντων Φρούτων, Αποικοδόμηση Αγροτοβιομηχανικών Αποβλήτων για Παραγωγή Προϊόντων Υψηλής ΠροστιθέμενηςΑξίας
 10. Φαρμακευτικές Εφαρμογές: Παραγωγή Αντιβιοτικών, Παραγωγή Ινσουλίνης
 11. Νομοθεσία για παραγωγή και κατανάλωση βιοτεχνολογικών προϊόντων
 12. Βιβλιογραφική Ανασκόπηση για τον εντοπισμό πρώτων υλών ή τροφίμων που προέκυψαν από γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και κυκλοφορούν στο εμπόριο ακόμα και σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 13. Ηθικά ζητήματα της Βιοτεχνολογίας Τροφίμων

 

ΣΥΝΙΣΤΩΜΕΝΗ ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ

 1. Fundamentals of Food Biotechnology, Byong H. Lee, 2014
 2. Food Biotechnology, AnthonyPometto, Kalidas Shetty, GopinadhanPaliyath, Robert E. Levin 2th edition, 2009.
 3. Modern Biotechnology, J. Tramper, Yang Zhu, 2011.]
 4. Food Biotechnology: Microorganisms Y. H. Hui, 1995