ΤΣΑΚΝΗ ΑΛΙΚΗ

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

atsakni@uniwa.gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Αντιοξειδωτική και αντιμικροβιακή δράση φυσικών εκχυλισμάτων της Ελληνικής Χλωρίδας. Ταυτοποίηση βιοδραστικών ενώσεων.

Επιβλέπουσα Καθηγήτρια: Δήμητρα Χούχουλα

Ε.Τ.Ε.: Δήμητρα Χούχουλα, Ευάγγελος Ζωίδης, Αρχοντούλα Χαντζηλαζάρου

Δημοσιευσεις:

Stefanou V., Papatheodorou S., Tsakni A., Lougovois V., Talelli A., Panourgias G., Dariatos A. and Tsaknis I. (2020). Anti-Inflammatory Properties of Pomegranate.  Int J Adv Res MicroBiol Immunol, Vol.2, Issue 1&1-2020, Page No. 1-13 

Stefanou V., Tsakni A., Timbis D., Vougiouka P.A., Doumi I., Maronikolaki I., Siatras N. and Lougovois V. (2020). Pomegranate as an Antibacterial Agent against Pathogens and at the same Time Advantageous to Beneficial Bacteria: A Review.  Int J Adv Res MicroBiol Immunol, Vol.2, Issue 3&4-2020, Page No. 1-13 

Ortiz J.S.L., Tsouknidas C., Pytel S., Papatheodorou S., Vougiouklaki D., Tsakni A., Antonopoulos D., Tsakali E., Impe J.V. and Houhoula D. (2021).Effectual Gold Nanoprobe Sensor for Screening Cow Milk Adulteration in Goat Milk-Comparison With Conventional PCR.  Journal of Agriculture Science, Vol.13, No.5 

 Thomas A., Konteles S. J., Ouzounis S., Papatheodorou S., Tsakni A., Houhoula D. and Tsironi T. (2021). Βacterial community in response to packaging conditions in farmed gilthead seabream.  Aquaculture and Fisheries. (In press)

Tsakni A., Chatzilazarou A., Zoidis E., Halvatsiotis P. and Houhoula D. (2021). Antioxidant Activity of Mint (Mentha piperita L.) of Greek Flora and Identification of its Bioactive Compounds. Organic and Medicinal Chemistry, Vol.11, Issue 3. 

Gkantzou E., Skonta A., Tsakni A., Moschovas D., Spyrou K., Avgeropoulos A., Gournis D., Houhoula D. and Stamatis H. (2022). 3D printed PLA enzyme microreactors: Characterization and application for the modification of bioactive compounds.  Journal of Biotechnology, Vol.350, Pages 75-85. 

Giannakopoulou A., Chatzikonstantinou A. V., Tsakni A., Chochos C. L., Houhoula D. and Stamatis H. (2022). A Bi-enzymatic Immobilized Nanobiocatalyst for the Biotransformation of Oleuropein to Hydroxytyrosol.  Multienzymatic Assemblies, Vol.2487, Pages 279-296.

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια:

Τσάκνη Α., Χούχουλα Δ., Χατζηλαζάρου Α. και Μ. Κουραπίδης. Μελέτη αντιοξειδωτικής και αντιμικροβιακής δράσης φυσικών εκχυλισμάτων. Προσδιορισμός βιοδραστικών ενώσεων. 13˚ Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2020. 

Ρούτση E., Τσιρώνη Θ., Παπαπάνου M., Χαρβάλου A., Ρηγόπουλος X., Βουγιουκλάκη Δ., Παπαθεοδώρου Σ., Τσάκνη Α., Σινάνογλου Β., Τσάκνης Ι., Δ. Χούχουλα. Επίδραση της καραντίνας στην εκπαιδευτική, διατροφική και αθλητική δραστηριότητα στους έλληνες φοιτητές. 13˚ Μακεδονικό Συνέδριο Διατροφής και Διαιτολογίας, Θεσσαλονίκη, 26 Σεπτεμβρίου 2020. 

Tsakni A., Chatzilazarou A., Tsakali E., Halvatsiotis P., Houhoula D. Comparison οf Antimicrobial αnd Antioxidant Activity οf Natural Extracts οf τhe Greek Flora. Foodsim’2022: 12th International Conference on Simulation and Modelling in the Food and Bio-Industry,. April 3-6, 2022, Ghent, Belgium