ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης λήψης πτυχίου από 15-3-2021 έως 31-3-2021.

ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ