Ανακοίνωση για συμμετοχή των φοιτητών/τριών με Ειδικές Ανάγκες (ΦμΕΑ) στις δια ζώσης εξετάσεις της εξεταστικής περιόδου Σεπτεμβρίου 2022