ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΓΕΝΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ