ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΣΤΗΝ 7Η ΤΕΛΕΤΗ ΚΑΘΟΜΟΛΟΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΟΝΟΜΗΣ ΠΤΥΧΙΩΝ