ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΟΡΚΩΜΟΣΙΑΣ ΤΜΗΜΑΤΟΣ

Ακολουθεί ανακοίνωση σχετικά με την επόμενη ορκωμοσία του τμήματος στις 12 Δεκεμβρίου 2023 .

Ιδιαίτερη προσοχή στο χώρο όπου θα πραγματοποιηθεί. 

fst.uniwa.gr/…/Ανακοίνωση-ημέρας-ώρας-μητρώων.pdf  

Θα ακολουθήσει και άλλη στο επόμενο χρονικό διάστημα με περισσότερες λεπτομέρειες (ακριβή ώρα, αριθμός συνοδών, κλπ)  

Με εκτίμηση

Από τη Γραμματεία