ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ ΦΟΙΤΗΤΕΣ/ΤΡΙΕΣ ΜΕ ΕΙΔΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ