ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΗΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΝΕΟΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ