ΑΝΑΒΟΛΗ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΄ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΚΑΙ ΤΕΧΝ. ΦΡΟΥΤΩΝ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΩΝ΄