ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΕΣΠΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ ΜΑΡΤΙΟΥ 2022