ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ ΠΔ 407