«Επείγουσα ανακοίνωση σχετικά με το μάθημα επιλογής «Αξιοποίηση παραπροϊόντων τροφίμων».