ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΑ ΤΜΗΜΑΤΑ ΝΕΟΕΙΣΑΧΘΕΝΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ 2019-20