ΕΞΑΜΗΝΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΣΤΗΝ NESTLE ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΟΥΣ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ Η ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΥΣ ΦΟΙΤΗΤΕΣ