ΦΕΚ ΚΑΝΟΝΙΣΜΟΥ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΝΩΝ ΣΠΟΥΔΩΝ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ