ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ 27.10.2022

ΜΗ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΩΝ ΜΕ ΦΥΣΙΚΗ ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΛΟΓΩ ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗΣ ΣΤΙΣ 27.10.2022

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ