Μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

Μνημόνιο συνεργασίας του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων με το ΚΕΝΤΡΟ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΑΣΤΙΧΑΣ ΧΙΟΥ

Τον Ιούλιο του 2021 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
και του 
Κέντρου Έρευνας Μαστίχας Α.Ε.

 

Στόχος της συνεργασίας είναι

ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων με επίκεντρο τη Μαστίχα της Χίου.

Η συνεργασία περιλαμβάνει

την υποβολή κοινών προτάσεων προς χρηματοδότηση από Διεθνείς, Ευρωπαϊκές και Διεθνείς προσκλήσεις

καθώς και την κατ΄ ανάθεση εκπόνηση ερευνητικών μελετών.