ΝΕΑ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΕΣΠΑ ΜΑΙΟΣ 2022-ΓΙΑ ΕΝΑΡΞΗ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ-ΟΚΤΩΒΡΙΟ 2022