ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΕΠΑΝΕΝΑΡΞΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ

1)Για πρακτική ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ: οι φοιτητές θα πρέπει να συμπληρώσουν μία από τις συμβάσεις που έχουν αναρτηθεί (ανάλογα αν είναι σε Ιδιωτικό φορέα ή σε Δημόσιο φορέα), να την υπογράψει ο φορέας και να την στείλουν ηλεκτρονικά στην γραμματεία. Νέα ημερομηνία έναρξης θα είναι η 11/5/2020 και θα συμπληρώσει ο καθένας όσες μέρες απομένουν.

2)Για πρακτική ΜΕΣΩ ΕΣΠΑ: οι φοιτητές θα πρέπει να ακολουθήσουν τις ΕΠΙΣΥΝΑΠΤΟΜΕΝΕΣ ΟΔΗΓΙΕΣ που στάλθηκαν από το γραφείο Πρακτικής ΠΑΔΑ

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΔΗΜΟΣΙΟ ΦΟΡΕΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

ΣΥΜΒΑΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ ΓΙΑ ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΦΟΡΕΑ (ΕΚΤΟΣ ΕΣΠΑ)

ΟΔΗΓΙΕΣ για την επανέναρξη της πρακτικής άσκησης ΕΣΠΑ 08.05.2020(επισυναπτόμενο αρχείο με οδηγίες)