ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡ. ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΑΚ ΕΤΟΥΣ 2019-20