ΠΙΝΑΚΑΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΕΙΣ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ 2019-20