ΠΟΣΟΣΤΑ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ ΘΕΩΡΙΑΣ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΣΤΟΝ ΤΕΛΙΚΟ ΒΑΘΜΟ