ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

ΘΕΜΑΤΑ ΠΤΥΧΙΑΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ 2022-23

Ακολουθεί η λίστα πτυχιακών εργασιών για το χειμερινό εξάμηνο 2022-23. 

Η γραμματεία θα παραλάβει αιτήσεις ανάληψης πτυχιακών εργασιών υπογεγραμμένες από το/τη φοιτητή/τρια και τον/την επιβλέπων/ουσα καθηγητή/τρια

έως τη Δευτέρα 31 Οκτωβρίου 2022.

Θέματα Πτυχιακών 22-23