ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΕΝΩΝ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΑΚ. ΕΤΟΥΣ 2022-23