Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ AgriBusiness Forum 2022 Peloponnese

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΩΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ ΤΟΥ AgriBusiness Forum 2022 Peloponnese

Στα πλαίσια του AgriBusiness Forum 2022 Peloponnese, o Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ζουμπουλάκης συντόνισε την 6η συνεδρία με θέμα «Επεξεργασία & μεταποίηση, Προϊόντα υψηλής προστιθέμενης αξίας». Στα πλαίσια της συνεδρίας συζητήθηκε η σημασία της μεταποίησης στη δημιουργία προϊόντων υψηλής προστιθέμενης αξίας, ο ρόλος των αγροτικών συνεταιρισμών στην βέλτιστη επιλογή καλλιεργειών και στην επεξεργασία, μεταποίηση, προώθηση και διανομή των προϊόντων, η μεγάλη βαρύτητα που πρέπει να δοθεί στην κατάρτιση-επιμόρφωση σε ψηφιακές δεξιότητες των αγροτών και των στελεχών των συνεταιριστικών οργανώσεων, η δυναμική των βιομηχανικών καλλιεργειών με παράδειγμα την κλωστική κάνναβη και τέλος η σημασία της συνεργασίας μεταξύ των παραγωγικών-μεταποιητικών οργανισμών και των πανεπιστημίων-ερευνητικών κέντρων για την υιοθέτηση καινοτομιών που θα δώσουν υπεραξία στα προϊόντα.

Δείτε τη συνεδρία στον ακόλουθο σύνδεσμο.

https://www.youtube.com/watch?v=DjJtrKJxxHA