Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Food Expo 2022

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΣΕ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΤΟΥ Food Expo 2022

Ο Πρόεδρος του Τμήματος Αναπληρωτής Καθηγητής κ. Παναγιώτης Ζουμπουλάκης συμμετείχε στην εκδήλωση της ΠΕΤΕΤ στα πλαίσια της FOOD EXPO 2022, στο τραπέζι με θέμα Διατροφικές Τάσεις – Καθαρή ετικέτα –  Καινοτομίες.

Δείτε τη συζήτηση στον ακόλουθο σύνδεσμο 

https://youtu.be/235Q-hfHz_I