Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης

qode interactive strata

Συμβουλευτική Επιτροπή Τμήματος

Μέλος Συμβουλευτικής Επιτροπής

Ομότιμος Καθηγητής ΑΠΘ 

Γνωστικό Αντικείμενο: Φυσικοχημεία, επεξεργασία και συντήρηση συστημάτων τροφίμων

Ο κ. Κωνσταντίνος Μπιλιαδέρης αποφοίτησε από το Τμήμα Γεωπονίας της τότε Γεωπονοδασολογικής Σχολής (1975) και συνέχισε με υποτροφία τις μεταπτυχιακές του σπουδές στην «Επιστήμη Τροφίμων» στο Πανεπιστήμιο Saskatchewan του Καναδά (Saskatoon, SK), απ’ όπου του απονεμήθηκαν τα πτυχία Μ.Sc. (1978) και Ph.D. (1980). Την περίοδο 1980-81 εργάστηκε ως Research Associate στο Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών (National Research Council) του Καναδά, ενώ στη συνέχεια διετέλεσε επισκέπτης ερευνητής (6-μηνη διάρκεια, 1981) στο Τμήμα Food Science and Technology του Πανεπιστημίου Davis, California. Έχει δημοσιεύσει περισσότερες από 210 ερευνητικές εργασίες σε διεθνή περιοδικά με κριτές, 32 εργασίες σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων, 19 κεφάλαια σε ξενόγλωσσα επιστημονικά βιβλία. Για το ερευνητικό του έργο έχει βραβευτεί από το Πανεπιστήμιο Manitoba του Καναδά (1989 και 1991) και από το 2003 περιλαμβάνεται στην ομάδα των Highly Cited Researchers (ISI – Thomson Scientific) στην κατηγορία των Γεωπονικών Επιστημών, έχοντας 219 καταχωρημένα δημοσιεύματα στο Web of Science ( > 14000 ετεροαναφορές, h – index 71, Web of Science, και > 23000 citations, h – index 89, Google Scholar).

Έχει διατελέσει μέλος της Επιτροπής του Εθνικού Συμβουλίου Έρευνας του Καναδά (ΝSERC, 1990-91) και Πρόεδρος του τμήματος της επιστημονικής οργάνωσης American Association of Cereal Chemists (1990-91), Winnipeg (Καναδάς). Τις περιόδους 2002-06 και 2014-18 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, μέλος του Δ.Σ. του Ταμείου Διοίκησης και Διαχείρισης του Αγροκτήματος του Α.Π.Θ. (2005-2007, 2015-2017) και μέλος της ΜΟ.ΔΙ.Π. του Α.Π.Θ. (2013-2018). Επίσης, από το 2005 έως 2018 ήταν Διευθυντής του Εργαστηρίου Χημείας και Βιοχημείας Τροφίμων και του Εργαστηρίου Τεχνολογίας Γάλακτος (2008– 2017). Υπήρξε μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ε.Φ.Ε.Τ. (2001-2004), μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Εθνικού Ιδρύματος Αγροτικής Έρευνας (1998-2004), και από το 2007 είναι εκλεγμένο τακτικό μέλος της Ελληνικής Γεωργικής Ακαδημίας στο Τμήμα Επιστημών Τροφίμων. Είναι εκλεγμένο μέλος του Επιστημονικού Συμβουλίου του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛ.ΙΔ.Ε.Κ.), 2017-2021. Διετέλεσε μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής «Functional Food and Nutraceutical Advisory Board» της εταιρίας Forbes Medi-Tech Inc., Vancouver B.C., Canada (1998 – 2006) και έχει εργαστεί ως σύμβουλος μεγάλων βιομηχανιών τροφίμων σε θέματα ποιότητας και δημιουργίας νέων προϊόντων. Συμμετείχε ως εξωτερικός εμπειρογνώμων του ΕΛ.Ο.Τ. σε επιθεωρήσεις αξιολόγησης συστημάτων διασφάλισης ποιότητας ISO 9001 και 9002, σε γεωργικές βιομηχανίες και βιομηχανίες τροφίμων και έχει συμμετάσχει ως μέλος διαφόρων επιτροπών εμπειρογνωμόνων (Υπ. Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, κ.α.).