ΠΕΤΤΑ ΜΑΡΙΑ

qode interactive strata

Διοικητικό Προσωπικό (ΔΠ)

Προϊσταμένη Γραμματείας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

mpetta@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5507

Διεύθυνση Γραφείου

K11-005