ΤΣΑΚΝΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

qode interactive strata

Κοσμήτορας της Σχολής Επιστημών Τροφίμων, Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

jtsaknis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5500, 693 708 2860

Διεύθυνση Γραφείου

Γραφείο Κοσμήτορα K11.001