ΤΣΙΑΝΤΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

qode interactive strata

Υποψήφιοι Διδάκτορες

Υποψήφιος Διδάκτορας

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

ktsiantas@uniwa.gr

Θέμα Διδακτορικής Διατριβής: Διερεύνηση της επίδρασης φυτοχημικών ενώσεων στο ανθρώπινο εντερικό μικροβίωμα μέσω της χρήσης στοχευμένων και ολιστικών αναλύσεων

Επιβλέπων Καθηγητής: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης

Ε.Τ.Ε.: Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Σινάνογλου Βασιλεία, Ζερβού Μαρία

Δημοσιευσεις:

Thalia Tsiaka, Charalambos Fotakis, Dimitra Z. Lantzouraki, Konstantinos Tsiantas, Eleni Siapi, Vassilia J. Sinanoglou and Panagiotis Zoumpoulakis (2020) Expanding the Role of Sub-Exploited DOE-High Energy Extraction and Metabolomic Profiling towards Agro-Byproduct Valorization: The Case of Carotenoid-Rich Apricot Pulp.. Molecules, 25, 2702; doi: 10.3390/molecules25112702

Konstantinos Tsiantas, Thalia Tsiaka, Georgios Koutrotsios, Eleni Siapi, Georgios I. Zervakis, Nick Kalogeropoulos, Panagiotis Zoumpoulakis (2021) On the Identification and Quantification of Ergothioneine and Lovastatin in Different Mushroom Species: Assets and Challenges of Different Analytical Approaches.. Molecules, 26 (7), doi:10.3390/molecules26071832

Georgios Koutrotsios, Dimitra Tagkouli, Georgios Bekiaris, Andriana Kaliora, Thalia Tsiaka, Konstantinos Tsiantas, Iordanis Chatzipavlidis, Panagiotis Zoumpoulakis, Nick Kalogeropoulos and Georgios I. Zervakis (2022) Enhancing the nutritional and functional properties of Pleurotus citrinopileatus mushrooms through the exploitation of winery and olive mill wastes.. Food Chemistry, vol. 370, 131022

Konstantinos Tsiantas, Spyridon Konteles, Eftichia Kritsi, Thalia Tsiaka, Vassilia Sinanoglou and Panagiotis Zoumpoulakis (2022) Non-polar dietary and endogenous lipids on gut microbiota alterations. The role of lipidomics.. International Journal of Molecular Sciences, 23, 4070.

Thalia Tsiaka, Eftichia Kritsi, Konstantinos Tsiantas, Paris Christodoulou, Vassileia J. Sinanoglou and Panagiotis Zoumpoulakis (2022) Design and Development of Next Generation Nutraceuticals: Current trends and methodologies.. Nutraceuticals (under revision)

Ανακοινώσεις σε Συνέδρια:

Konstantinos Tsiantas, Thalia Tsiaka, Georgios Koutrotsios, Panagiotis Zoumpoulakis and Georgios I. Zervakis. On the identification and quantification of ergothioneine and lovastatin in mushroom species: A comparison between different analytical approaches. 6th International Electronic Conference on Medicinal Chemistry (online)

Pitterou I., Nitrogianni A., Tzani A., Tsiantas K., Batrinou A., Zoumpoulakis P., Detsi A. Development of bioactive chitosan-based hydrogels using natural deep eutectic solvents (NADESs) as dissolution and gelating agents. 9th IUPAC International Conference on Green Chemistry (9th ICGC), 5-9 September 2022, Athens, Greece

Konstantinos Tsiantas, Paris Christodoulou, Vassilia Sinanoglou and Panagiotis Zoumpoulakis. Screening of fecal fatty acid profile in exclusively breast-fed infants.. 10th Greek Lipid Forum: Current trends in lipid section