ΤΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

qode interactive strata

Λέκτορες/Λέκτορες Εφαρμογών

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dtimbis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385507

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Μικροβιολογίας Τροφίμων

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 11:00 – 13:00 Τετάρτη 11:00 -13:00