ΤΥΜΠΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ

qode interactive strata

Λέκτορες/Λέκτορες Εφαρμογών

Λέκτορας Εφαρμογών

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

dtimbis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 5385507

Ώρες Γραφείου

Δευτέρα 11:00 – 13:00 Τρίτη 09:00 – 11:00 Τετάρτη 11:00 -13:00 Πέμπτη 10:00 – 12:00