ΖΟΓΚΖΑΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ

qode interactive strata
Ομότιμοι Καθηγητές

Ομότιμος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

nzogzas@uniwa.gr

Τηλέφωνο

210 538 5549-510

Ώρες Γραφείου

Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή, 11.00 – 13.00 ή κατόπιν συννενόησης μέσω e-mail

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΑΤΟΜΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ: Νικόλαος Π. Ζόγκζας
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Τακτικός Καθηγητής τμ. Επιστήμης & Τεχνολογίας Τροφίμων, Σχολή Επιστημών Τροφίμων, ΠΑ.Δ.Α. γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων»
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: Αγ. Σπυρίδωνα 5, 12210 Αιγάλεω
ΤΗΛΕΦΩΝΑ ΕΡΓΑΣΙΑΣ: 210-5385549 -510
e-mail: nzogzas@uniwa.gr

1. ΤΙΤΛΟΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

Δίπλωμα Ανωτάτης Σχολής Χημικών Μηχανικών, Ε.Μ.Π., 9-7-1976.

2. ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟΙ ΤΙΤΛΟΙ

α) Master of Science (MSc) in Food Technology (Food Process Engineering), University of Reading, 17-12-1977, αριθ. αναγνώρισης ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α., 4673/28-8-1980.

β) Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Χημικών Μηχανικών με Θέμα: “Διάχυση Υγρασίας σε Τρόφιμα”, 20-11-1996.

3. ΠΡΟΫΠΗΡΕΣΙΑ

α) ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
1) Δ.Α.Υ., Δ/νση Εξασφάλισης Ποιότητας, Τμήμα Προδιαγραφών, από Ιούνιο 1978 έως Μάρτιο 1980. Αντικείμενο εργασίας η σύνταξη τεχνικών προδιαγραφών μηχανημάτων και συσκευών της Πολεμικής Αεροπορίας.
2) Προϊόντα Γάλακτος ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΤΣΑΚΩΝΑ & ΣΙΑ Ο.Ε., από Απρίλιο 1980 έως Ιούλιο 1982. Αντικείμενο εργασίας, η παροχή τεχνικών συμβουλών για τη σωστή λειτουργία συστημάτων θέρμανσης – ψύξης και επεξεργασίας προϊόντων γάλακτος & παγωτού.
3) Συνεργάτης της εταιρείας ΦΥΡΟΓΕΝΗΣ ΑΒΕ, από Ιανουάριο 1986 έως Ιούνιο 1990. Αντικείμενο εργασίας, η μελέτη ο σχεδιασμός και η επίβλεψη συστημάτων θέρμανσης, κλιματισμού και ηλιακής ενέργειας.
4) Αξιολογητής επενδυτικών σχεδίων Βιομηχανιών Τροφίμων, άρθρα 23β & 23α του νόμου 1892/90 (έτη 1996, 1997).

β) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1) Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε., Σχολή Ξένων Σπουδαστών, από 11-10-1982 έως 30-3-1983. Ωρομίσθιος καθηγητής Τεχνικής Χημείας (διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα).
2) Σ.Ε.ΛΕ.Τ.Ε., ΠΑΤΕΣ, Τμήμα Πτυχιούχων Ανωτέρων Σπουδών, Α! και Β! εξάμηνο ακαδημαϊκού έτους 1983/1984. Ωρομίσθιος καθηγητής ειδικότητας Τεχνολογίας Τροφίμων (θεωρία & εργαστήριο).
3) T.E.I. Αθήνας, Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, από εαρινό εξάμηνο 1982/83 έως και χειμερινό εξάμηνο 1991/92, έκτακτος επίκουρος καθηγητής στα μαθήματα, Μηχανικής Τροφίμων, Επεξεργασίας Τροφίμων και Μηχανολογικού Σχεδίου.
4) T.E.I. Αθήνας Σχολή Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής, τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων, από 26-2-1992 έως σήμερα, τακτικός καθηγητής στο γνωστικό αντικείμενο «Μηχανική Τροφίμων».
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω εκπαιδευτικής δραστηριότητας έχει καθοδηγήσει άνω των 30 προπτυχιακών εργασιών στο τμήμα Τεχνολογίας Τροφίμων του T.E.I. Αθήνας με θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο αντικείμενο της Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων, καθώς και 4 διπλωματικών εργασιών στο εργαστήριο Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών του τμήματος Χημικών Μηχανικών του ΕΜΠ, στο ίδιο γνωστικό αντικείμενο.
Επίσης έχει διδάξει στο επιμορφωτικό σεμινάριο ΕΛ.ΚΕ.ΠΑ., για διευθυντικά στελέχη Super Market, με θέμα “Ψυκτικές εγκαταστάσεις Super Markets” (εαρινό εξάμηνο 1984/85), στο επιμορφωτικό σεμινάριο επιμελητών της Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ. του T.E.I. Αθήνας με θέμα “Μηχανική Τροφίμων” (εαρινό εξάμηνο 1985/86) και στο Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΚΕΚ) «ΑΚΤΕΟΝ» με θέμα «Μηχανολογικός Εξοπλισμός Βιομηχανιών Τροφιμων» (εαρινό εξάμηνο 1998/99).

γ) ΔΙΔΑΚΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΣΕ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ
1) Διδασκαλία στο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Συνεργασίας «Επιστήμη και Τεχνολογία Τροφίμων» του University of Lincolnshire & Humberside της Μ. Βρεττανίας και του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας στα αντικείμενα, «Mass Balances & Psychrometrics», «Heat Transfer & Thermodynamics», «Viscometry & Fluid Mechanics», από το χειμερινό εξάμηνο 1993/94 έως και το εαρινό εξάμηνο 1997/98 (διδασκαλία στην αγγλική γλώσσα).
2) Διδασκαλία στο Διατμηματικό Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα συνεργασίας του Χημικού Τμήματος του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων και του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο “Επιστήμη Τροφίμων & Διατροφή” στα αντικείμενα «Μηχανική και Επεξεργασία Τροφίμων» και «Σχεδιασμός Βιομηχανιών Τροφίμων» κατά τα εαρινά εξάμηνα των ακαδημαϊκών ετών 2006/07 έως και 2010/11.
3) Διδασκαλία στο αυτόνομο Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων» στα αντικείμενα, «Διεργασίες Επεξεργασίας Τροφίμων» και «Φυσικοχημεία Τροφίμων», από το χειμερινό εξάμηνο 2014/15 έως σήμερα.
4) Μέλος τριμελούς συμβουλευτικής επιτροπής και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής μίας διδακτορικής διατριβής με τίτλο «Μελέτη των φυσικοχημικών μεταβολών, που λαμβάνουν χώρα κατά την επεξεργασία και αποθήκευση της σταφίδας» του τμήματος Επιστήμης Διαιτολογίας – Διατροφής του Χαροκοπείου Πανεπιστημίου.
Κατά τη διάρκεια της ανωτέρω εκπαιδευτικής δραστηριότητας σε προγράμματα Μ.Π.Σ., έχει καθοδηγήσει 4 Master Projects με θέματα που εμπίπτουν στο ευρύτερο αντικείμενο της Μηχανικής & Επεξεργασίας Τροφίμων.

δ) ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ
1) Υπεύθυνος (διευθυντής) του τομέα Μαθημάτων Υποδομής του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας για το ακαδημαϊκό έτος 2005/06.
2) Προϊστάμενος (πρόεδρος) του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2006/07 έως και το ακαδημαϊκό έτος 2009/10.
3) Αναπληρωτής Διευθυντής (κοσμήτορας) της Σχολής Τεχνολογίας Τροφίμων & Διατροφής του ΤΕΙ Αθήνας για τα ακαδημαϊκά έτη 2007/08 και 2008/09.
4) Πρόεδρος της Ομάδας Εσωτερικής Αξιολόγησης (ΟΜΕΑ) του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας από το ακαδημαϊκό έτος 2007/08 έως σήμερα.
5) Πρόεδρος και μέλος επιτροπών αναμόρφωσης του προγράμματος σπουδών του τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του ΤΕΙ Αθήνας.
6) Μέλος της συντονιστικής επιτροπής του Μ.Π.Σ. του Τμήματος Τεχνολογίας Τροφίμων του Τ.Ε.Ι. Αθήνας με τίτλο «Επιστήμη & Τεχνολογία Τροφίμων»
7) Μέλος και εισηγητής σε περισσότερα από 20 εκλεκτορικά σώματα στα τμήματα Τεχνολογίας Τροφίμων και Οινολογίας των ΤΕΙ Αθήνας, Θεσσαλονίκης, Λάρισας και Καλαμάτας, καθώς και στο τμήμα Χημικών Μηχανικών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

4. ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΗ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΑ

α) Ερευνητικές Μονογραφίες
1) “Θερμική Αποστείρωση Υπολογισμοί”, Αθήνα 1976, διπλωματική εργασία για την απόκτηση του διπλώματος Χημικού Μηχανικού (σελίδες 83). Η εργασία αναφέρεται στη χρησιμοποίηση κατάλληλων μαθηματικών προτύπων για τον υπολογισμό του χρόνου αποστείρωσης τροφών σε κονσέρβες.
2) ”Applications of Heat Pumps ίn Food Industry” εργασία (Project) για την απόκτηση του μεταπτυχιακού τίτλου M.Sc., Weybridge 1977 (σελίδες 71). Η εργασία είναι μία τεχνοοικονομική διερεύνηση της εφαρμογής της αντλίας θερμότητας ως μέσου εξοικονόμησης θερμικής ενέργειας στη Βιομηχανία Τροφίμων.
3) “Διάχυση Υγρασίας σε Τρόφιμα” Αθήνα 1996, διδακτορική διατριβή (σελίδες 133). Η εργασία διερευνά τις μεθόδους πειραματικού και αναλυτικού προσδιορισμού του συντελεστή διάχυσης της υγρασίας κατά την ξήρανση τροφίμων και προτείνει συγκεκριμένη πρωτότυπη πειραματική, αναλυτική και υπολογιστική διαδικασία.

β) Διδακτικές Σημειώσεις
1) “Σημειώσεις Μηχανικής Τροφίμων Ι”, Αθήνα 2006 (σελίδες 276). Σημειώσεις για τους σπουδαστές της Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ., με αντικείμενα την Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, την Καύση και Μετάδοση της Θερμότητας και τη Μηχανική των Ρευστών. Περιλαμβάνονται εφαρμογές, λυμένα παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις.
2) “Σημειώσεις Μηχανικής Τροφίμων ΙΙ”, Αθήνα 2012 (σελίδες 76). Συμπληρωματικές σημειώσεις για τους σπουδαστές της Σ.ΤΕ.ΤΡΟ.Δ., με αντικείμενο τους Μηχανικούς Διαχωρισμούς, την Ξήρανση και την Κρυστάλλωση. Περιλαμβάνονται εφαρμογές, λυμένα παραδείγματα και άλυτες ασκήσεις.
3) “Εργαστηριακές Ασκήσεις Μηχανικής Τροφίμων Ι”, Αθήνα 2014 (σελίδες 79). Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων για τους Σπουδαστές της Σ.Τ.Ε.ΤΡΟ.Δ., με αντικείμενο την Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική, τη Μετάδοση της Θερμότητας και τη Μηχανική Ρευστών.
4) “Εργαστηριακές Ασκήσεις Μηχανικής Τροφίμων IΙ”, Αθήνα 2014 (σελίδες 70). Σημειώσεις εργαστηριακών ασκήσεων για τους Σπουδαστές της Σ.Τ.Ε.ΤΡΟ.Δ., με αντικείμενο τη Μηχανική Ρευστών, την Ιξωδομετρία, τις Μηχανικές Ιδιότητες των Τροφίμων, τη μη Μόνιμη Μετάδοση θερμότητας, τη Θέρμανση με Μικροκύματα, την Ξήρανση με αέρα, με κενό και με κατάψυξη και την Πορωσιμετρία.

γ) Κεφάλαια σε Διεθνείς Συλλογικούς Τόμους
N. P. Zogzas, 2014, “Mass and Energy Balances”, in FOOD ENGINEERING FUNDAMENTALS, CRC Press, Taylor & Francis Group, Boca Raton, New York, pp.3-39.

δ) Συγγραφή Επιστημονικών Συγγραμμάτων
Νικόλαος Π. Ζόγκζας, 2017, «Βασικές Αρχές Μηχανικής Τροφίμων», Εκδόσεις Τζιόλα,
ISBN 978-960-418-711-9, σελίδες 385.

5. ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

α) Εργασίες σε Διεθνή Περιοδικά με Κριτές
1) Zogzas,N.P., Maroulis,Z.B., Marinos-Kouris,D., 1994a, Moisture Diffusivity. Methods of Experimental Determination. A Review, Drying Technology, 12(3) pp. 483-515.
http://dx.doi.org/10.1080/07373939408959975

2) Zogzas,N.P., Maroulis,Z.B., Marinos-Kouris,D., 1994b, Densities Shrinkage and Porosity of Some Vegetables During Air Drying, Drying Technology, 12(7) pp. 1653-1666.
http://dx.doi.org/10.1080/07373939408962191

3) Zogzas,N.P., Maroulis,Z.B., 1996a, Effective Moisture Diffusivity Estimation from Drying Data. A Comparison Between Various Methods of Analysis, Drying Technology, 13(7) pp.1543-1573.
http://dx.doi.org/10.1080/07373939608917163

4) Zogzas,N.P., Maroulis,Z.B., Marinos-Kouris,D., 1996b, Moisture Diffusivity Data Compilation in Foodstuffs, Drying Technology, 14(10) pp.2225-2253.
http://dx.doi.org/ 10.1080/07373939608917205

5) M.Κ.Krokida, N.P.Zogzas, Z.B.Maroulis, 1997, Modelling Shrinkage and Porosity During Vacuum Dehydration, International Journal of Food Science & Technology, 32 pp.445-458.
http://dx.doi.org/10.1111/j.1365-2621.1997.tb02119.x

6) M. K. Krokida, N. P. Zogzas, Z. B. Maroulis, 2001, Mass Transfer Coefficient in Food Processing: Compilation of Literature Data, International Journal of Food Properties, 4(3), pp.373-382.
http://dx.doi.org/10.1081/JFP-100108643

7) N. P. Zogzas, M. K. Krokida, P. A. Michailidis, Z. B. Maroulis, 2002, Literature Data of Heat Transfer Coefficient in Food Processing, International Journal of Food Properties, 5(2), pp.391-417.
http://dx.doi.org/10.1081/JFP-120005794

8) M. K. Krokida, N. P. Zogzas, Z. B. Maroulis, 2002, Heat Transfer Coefficient in Food Processing: Compilation of Literature Data, International Journal of Food Properties, 5(2), pp.435-450.
http://dx.doi.org/10.1081/JFP-120005794

9) Τ. Katsiferis, N. Zogzas, V. Karathanos, 2008, “Mechanical properties and structure of unripe oranges during processing of spoon sweets”, Journal of Food Engineering, 89 (2), pp. 149-145.
http://dx.doi.org/10.1016/j.jfoodeng.2008.04.014

10) Lazou A.E., Krokida M.K., Zogzas, N.P. and Karathanos, V.T., (2011), Lentil-based snacks: Structural and textural evaluation. Procedia Food Science, Vol.1, pp. 1593-1600.
https://doi.org/10.1016/j.profoo.2011.09.236

11) Chatzigeorgiou P., Mourelatou A., Pollatos E., Margari D., Zogzas N., Viras K., Mavromoustakos Th., Semidalas Ch., (2017), “Comparison of the thermal behavior and conformational changes in partially and fully hydrated dipalmitoylphosphatidylcholine systems”, Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 131(2), pp. 887-898.
http://dx.doi.org/10.1007/s10973-017-6622-8

12) Nikolidaki E., Mandala I., Zogzas N., and Karathanos V., (2018), “Modelling the Rheological Properties of Currant Paste as a Function of Plasticizers Concentration, Storage Temperature and Time and Process Temperature”, Food Research International.
https://doi.org/10.1016/j.foodres.2018.10.025

Σύνολο ετεραναφορών στις ανωτέρω εργασίες: 717 (3/2018, http//www.scopus.com)

β) Εργασίες σε Διεθνή Συνέδρια με Σύστημα Κριτών
1) Zogzas,N.P., Maroulis,Z.B., Marinos-Kouris,D., Saravacos,G.D., 1994c, Densities Shrinkage and Porosity of Some Vegetables During Air Drying, in Drying 94, vol.1, Mujumdar,A.S., (ed), Elsevier Science Publishers B.V., pp. 863-870.
2) M. Pouliou, C. Kehagias, S. Fotis, S. Koulouris, N. Zogzas, 2005, “Changes of Moisture when Transferring Feta from 4º C to Higher Temperatures”, 4th Int, Congress on Food Technology, Athens Greece.
3) Giannini A. N., Krokida M. K., Zogzas N. P., 2011, “Quality Properties of Corn-based Extrudates Enriched with Diatery Fibers”, ICEF 11, Athens Greece.
4) Lazou A., Krokida M., Zogzas N., Karathanos V., 2011, “Lentil-based Snacks: Structural and Textural Evaluation”, ICEF 11, Athens Greece.
5) E. Nikolidaki, N. Zogzas, V. Karathanos and A. Taleli, 2014, “Physico-chemical properties of currant paste”, 3rd International ISEKI-Food Conference, May 21-23 2014, Athens Greece.
6) E. Nikolidaki, N. Zogzas, V. Karathanos, A. Taleli, and I. Mandala, 2014, “Effect of storage period and addition of plasticizers on mechanical, rheological and thermal properties of currant-paste”, 3rd International ISEKI-Food Conference, May 21-23 2014, Athens Greece.
7) E. Nikolidaki, N. Zogzas, A. Taleli, I. Mandala, and V. Karathanos, 2014, “A study of mechanical, rheological and thermal properties of currant paste”, IFT.14, June 21-24 2014, New Orleans, LA USA.
8) E.K. Nikolidaki, S.V. Protonotariou, A.Lazou, V.T. Karathanos, I. Mandala, S.E. Papadakis, N. P. Zogzas, Effect of storage conditions on Quality Characteristics of Dietary Biscuits made with Currant Paste, ISFRS 2015-7th International Symposium on Food Rheology and Structure, 7-11 June 2015, Zurich, Switzerland, Book of Abstracts: 240.
9) E.K. Nikolidaki, G.S. Skoumpi, S.E. Papadakis, N.P. Zogzas, Factors affecting shelf life and quality attributes of currant-paste, ISFRS 2015-7th International Symposium on Food Rheology and Structure, 7-11 June 2015, Zurich, Switzerland, Book of Abstracts: 245.
10) E.K. Nikolidaki, G.S. Skoumpi, I.Mandala, V.T. Karathanos, S.E. Papadakis, N. P. Zogzas, Mechanical, rheological and organoleptic properties changes during storage of currant-paste, ICEF12-12th International Congress on Engineering and Food, 14-18 June 2015, Quebec, Canada.
11) C. Semidalas, N. Zogzas, D. Margari, P. Chatzigeorgiou, K. Viras, C. Potamitis and P. Zoumpoulakis, Membrane interaction studies of Hydroxytyrosol (HT) and HT-analogues using Differential Scanning Calorimetry, Raman spectroscopy and Molecular Dynamics simulations, 8th International Symposium on Computational Methods in Toxicology and Pharmacology Integrating Internet Resources, 21-25 June, 2015, Chios, Greece.
12) E.K. Nikolidaki, A.Lazou, N.P. Zogzas, V.T. Karathanos, Quality degradation of currant-paste during storage, IFT15 Annual Meeting & Food Expo, 11-14 July 2015, Chicago, USA, Book of Abstracts: 66.
13) E.K. Nikolidaki, A. Lazou, G.S. Skoumpi, S.E. Papadakis, V.T. Karathanos and N. P. Zogzas, Quality Degradation Effects during Storage of Currant-Paste, International Conference ‘Science in Technology’ SCinTE 2015, November 2015, Athens, Greece.
14) A. Lazou, E. Nikolidaki, V. Karathanos, S. Papadakis and N. Zogzas, Effect of storage temperature and relative humidity on glass transition of black Corinthian currant paste, 29th EFFoST International Conference Proceedings, 10-12 November 2015, Athens, Greece, p.p. 739-744.
15) E.K. Nikolidaki, E.N. Nikolaou, I. Mandala, S.E. Papadakis, V.T. Karathanos and N. P. Zogzas, Rheological Changes Related to Crystallization Phenomena in Currant Paste, 6th International Congress on Food Technology 2017, March 2017, Athens, Greece.

γ) Εργασίες σε Ελληνικά Συνέδρια
1) V. Koutilleli, T. Katsiferis, N. Zogzas, C. Kehagias, 2008, “Texture and Composition of Feta Cheese Related to Storage Container Types”, 1st Greek Conference for Milk and Dairy Products, Athens Greece.
2) Ch. Pistevou, A. Kerimi, S. Konteles, N. Zogzas, C. Kehagias, 2008, “Variation of Weight, PH and Texture Characteristics of Feta Cheese, in Relation to Storage Temperature Changes”, 1st Greek Conference for Milk and Dairy Products, Athens Greece.

6. ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

α) Ως Μέλος Ερευνητικής Ομάδας
1) Μαρούλης,Ζ.Β (ΕΜΠ), 1997, «Μελέτη Εγκατάστασης Μονάδας Παραγωγής Σταφίδας Τροποποιημένης Σύστασης Μέσω Ωσμωτικής Αφυδάτωσης», (ΕΑΣ Αιγιαλείας).
2) Μαρούλης,Ζ.Β. (ΕΜΠ), 1998, «Έλεγχος Ποιότητας Σταφιδόπαστας», (ΕΑΣ Αιγιαλείας).
3) Μαρούλης,Ζ.Β. (ΕΜΠ), 1998-1999, «Αφυδάτωση Λαχανικών», (AGRINO).
4) Μαρίνος-Κουρής,Δ. (ΕΜΠ), 1999-2000, «Αξιοποίηση Παραπροϊόντων Βιομηχανίας Ρυζιού με τη Διεργασία της Εκβολής», (ΕΠΕΤ ΙΙ).
5) Μαρούλης,Ζ.Β. (ΕΜΠ), 1998-2000, «Εγκατάσταση Μονάδας Παραγωγής Σταφίδας Τροποποιημένης Σύστασης Μέσω Ωσμωτικής Αφυδάτωσης», (ΠΕΠΕΡ).
6) Τζιά Κ. (ΕΜΠ), 2002-2005, «Μελέτη Μεθόδων Παραγωγής Εμπλουτισμένου Ρυζιού & Χρήση Προϊόντων σε Αρτοσκευάσματα», (Γ.Γ.Ε.Τ., ΠΕΝΕΔ, AGRINO).
7) Πιστιόλας Κ. (AGRINO), 2003-2006, «Παραγωγή Ρυζιού Ταχείας Προετοιμασίας», (Γ.Γ.Ε.Τ, Ε.Π.Α.Ν./ ΠΕΠΕΡ).
8) Κροκίδα Μ. (ΕΜΠ), 2004-2006, «Νέα Προϊόντα από Υφοποιημένες Πρωτεΐνες (Τexturised Proteins) μέσω της Διεργασίας Εκβολής (Extrusion Cooking)», (ΥΠΕΠΘ, Πυθαγόρας).
9) Κεχαγιάς Χ. (ΤΕΙ Αθήνας), 2005-2007, «Μελέτη Απωλειών Συστατικών στην Άλμη και Μεταβολών στην Ποιότητα της Φέτας κατά τη Διακίνηση και Συντήρησή της σε Διάφορες Θερμοκρασίες», (ΥΠΕΠΘ, Αρχιμήδης ΙΙ).
10) Σεμιδαλάς Χ. (ΤΕΙ Αθήνας), 2012-2015, «Σύνθεση Αναλόγων της Υδροξυτυροσόλης, Μελέτη της Αντιοξειδωτικής Δράσης και των Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων τους», (ΕΣΠΑ, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ).

β) Ως Ιδρυματικός ή Επιστημονικός Υπεύθυνος
1) Κανελλόπουλος Ν. (ΕΚΕΦΕ Δημόκριτος), 2003-2006, «Ανάπτυξη Κεραμικών Μεμβρανών και Εφαρμογή τους σε Βιομηχανίες Τροφίμων (Nanofiltration)» (Γ.Γ.Ε.Τ., Ε.Π.Α.Ν).
2) Ζόγκζας Ν. (ΤΕΙ Αθήνας), 2012-2015, «Παραγωγή και Μελέτη Ιδιοτήτων Νέων Τροφίμων από Παραπροϊόντα Πάστας Ξηρών Φρούτων», (ΕΣΠΑ, Αρχιμήδης ΙΙΙ, Ενίσχυση Ερευνητικών Ομάδων στα ΤΕΙ).

7. ΔΙΕΘΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΗ

α) Συμμέτοχη σε Επιστημονικές Επιτροπές Διεθνών Συνεδρίων
1) 11th International Congress on Engineering and Food (iCEF11), Athens, May 22-26, 2011.
2) 6th International Congress on Food Technology 2017, March 2017, Athens, Greece.

β) Κριτής σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά
1) Innovative Food Science and Emerging Technologies, Elsevier.
2) Chemical Engineering Research and Design (CHERD), Elsevier.

8. ΤΟΜΕΙΣ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑΣ

 Μελέτη και Προσδιορισμός Θερμοφυσικών, Μηχανικών, Ρεολογικών και Φυσικοχημικών Ιδιοτήτων Τροφίμων.
 Ανάλυση, Σχεδιασμός και Αριστοποίηση Διεργασιών και Συστημάτων στη Βιομηχανία Τροφίμων.
 Σχεδιασμός Συστημάτων Αυτομάτου Ελέγχου και Καταγραφής Δεδομένων, με τη βοήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών.

9. ΓΝΩΣΗ ΞΕΝΩΝ ΓΛΩΣΣΩΝ

α) Αγγλικά επιπέδου Proficiency (MSc Αγγλικού Πανεπιστημίου).
β) Γαλλικά επιπέδου Certificat de Langue Francaise, Institut Francais d’Athenes.
γ) Ιταλικά (Linguaphone).

Αθήνα, Σεπτέμβριος 2018