ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΤΟΥ ΠΟΣΟΥ ΤΟΥ ΕΘΝΙΚΟΥ ΔΙΑΜΕΣΟΥ ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥ ΙΣΟΔΥΝΑΜΟΥ 2019