ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑΣ ΓΙΑ ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ

Η γραμματεία του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, θα δέχεται αιτήσεις για έκδοση βεβαίωσης λήψης πτυχίου από 16-7-2021. 

ΑΙΤΗΣΗ ΛΗΨΗΣ ΠΤΥΧΙΟΥ (1)