ΕΚΠΡΟΣΩΠΗΣΗ ΤΩΝ ΦΟΙΤΗΤΩΝ ΣΤΗΝ ΣΥΓΚΛΗΤΟ ΤΟΥ ΠΑΔΑ ΓΙΑ ΤΟ ΑΚ ΕΤΟΣ 2021-22