ΚΟΥΣΙΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΗΣ

qode interactive strata

Ομότιμοι Καθηγητές

Ομότιμος Καθηγητής

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

skoussis@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385520

Διεύθυνση Γραφείου

Κ 11 1ος όροφος

Ώρες Γραφείου

Δε 8 30΄-12, Πε 8 30΄-12 30΄, Πα 9 - 12

Ο Σταμάτης Κουσίσης είναι εκλεγμένος Καθηγητής του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής, από το 1993, στο αντικείμενο: Βιοχημεία με έμφαση στα τρόφιμα.
Έχει διδάξει/διδάσκει σε προπτυχιακό επίπεδο τα μαθήματα: Βιοχημεία (θεωρία και εργαστήριο) , Βιοχημεία Τροφίμων (θεωρία), Ποσοτική αναλυτική χημεία (θεωρία και εργαστήριο), Χημεία Τροφίμων ΙΙ (θεωρία), Βιοτεχνολογία (θεωρία) και Τοξικολογία Τροφίμων (θεωρία) και σε μεταπτυχιακό θέματα: Δομής και λειτουργίας συστατικών τροφίμων, Ανάλυσης τροφίμων, χημικής ασφάλειας τροφίμων και Ανάλυσης και εκτίμησης ποιότητας τροφίμων.
– Τα ερευνητικά του ενδιαφέροντα επικεντρώνονται σε θέματα : Βιοχημείας και Βιοχημείας Τροφίμων ( κύρια Μεταβολικού ελέγχου ) Αναλυτικών τεχνικών σε Βιολογικά μέσα και Ανάλυσης Τροφίμων ( Απομόνωση , Ταυτοποίηση και Μελέτη δραστικών συστατικών και ρυπαντών). Σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων τροφίμων.
– Το ερευνητικό του έργο αποτυπώνεται σε: 1 Διδακτορική διατριβή, 18 Δημοσιεύσεις σε διεθνή περιοδικά με σύστημα κριτών, 13 Ανακοινώσεις/poster σε πρακτικά διεθνών συνεδρίων με σύστημα κριτών, 16 Ανακοινώσεις/poster σε πρακτικά ελληνικών συνεδρίων με σύστημα κριτών, 134 Citations.