Ανακοινώσεις

Τον Ιούλιο του 2021 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
και του 
Κέντρου Έρευνας Μαστίχας Α.Ε.

 

Στόχος της συνεργασίας είναι

ο από κοινού σχεδιασμός και υλοποίηση επιστημονικών και ερευνητικών δράσεων με επίκεντρο τη Μαστίχα της Χίου. ...

Περισσότερα

Το Νοέμβριο του 2021 υπεγράφη μνημόνιο συνεργασίας 
μεταξύ του 
Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων
και της Εταιρείας 
BIOMADIKA-AROMADIKA

Εταιρεία Απόσταξης αρωματικών φυτών με έδρα στην Κοζάνη

  Στόχος της συνεργασίας είναι

  η από κοινού κατάθεση ερευνητικών προτάσεων, η

προαγωγή και προώθηση επιχειρησιακών δραστηριοτήτων

και  η εκπόνηση ερευνητικών μελετών.  ...

Περισσότερα

...
Περισσότερα