Ανακοινώσεις

Tα Business Days  είναι μια πολύ ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία διασύνδεσης με επιχειρήσεις. Έχουν τη μορφή είτε επισκέψεων στα κεντρικά τους γραφεία/εγκαταστάσεις είτε διαδικτυακών webinar, όπου  παρουσιάζονται οι δραστηριότητες του κάθε τμήματος και σας ενημερώσουν σχετικά με τις γνώσεις και δεξιότητες που αναζητούν από τα νέα στελέχη τους. ...

Περισσότερα