ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

qode interactive strata

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρη καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alazou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385551

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων

Η κ. Ανδριάνα Λάζου είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός και κατέχει τη θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2005. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2011, στο ΕΜΠ, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, πάνω στο αντικείμενο της Μηχανικής Τροφίμων και Ανάλυσης Διεργασιών Τροφίμων, και υποστήριξε επιτυχώς τη διατριβή της με τίτλο «Μελέτη Ιδιοτήτων Τροφίμων Εκβολής». Η κ. Λάζου έχει εμπειρία στη Μηχανική Τροφίμων και ειδικότερα στην ανάλυση και ανάπτυξη της διεργασίας της εκβολής. Επίσης, από το 2007, έχει εμπλακεί ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα και τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος της περιλαμβάνουν την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, την ανάλυση, σχεδιασμό και αριστοποίηση διεργασιών, τη μικρο-ενθυλάκωση και το χαρακτηρισμό υλικών. Η κ. Λάζου έχει δημοσιεύσει πάνω από 13 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 15 επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Έχει 10ετή διδακτική εμπειρία στους τομείς που περιλαμβάνουν: Φυσικές Διεργασίες, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Μηχανική τροφίμων και Επεξεργασία Τροφίμων.

Email: alazou@uniwa.gr – alazou259@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2105385551
Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10, Αιγάλεω, Αθήνα, Ελλάδα

Συγγράμματα:
1. Λάζου Α. 2011, Μελέτη Ιδιοτήτων Τροφίμων Εκβολής, Διδακτορική Διατριβή (http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/5601).
2. Λάζος, Ε.Σ. & Λάζου, .Ε. (2016). Επιστήμη & Τεχνολογία Σιτηρών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
3. Λάζου, Ε.Σ. & Λάζου, Α.Ε. (2016). Επεξεργασία Τροφίμων: 1 Διεργασίες Συντηρήσεως με Θέρμανση, Χαμηλές Θερμοκρασίες & Ακτινοβολουμένη Ενέργεια, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
4. Λάζος, Ε.Σ. & Λάζου, Α.Ε. (2016). Επεξεργασία Τροφίμων: 2 Διεργασίες Συντηρήσεως με Φυσικοχημικές, Βιολογικές, Νέες & Αναδυόμενες Τεχνολογίες, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
5. Λάζου Α.Ε. (2019). Φυσικές Ιδιότητες Τροφίμων, Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

Κεφάλαια σε βιβλία
1. Lazou, A. & Krokida, M. 2016. Extrusion for Microencapsulation. In: Thermal and Nonthermal Encapsulation Methods, M.K. Krokida (ed), CRC Press, USA, p137-171.

Δημοσιεύσεις
1. Lazou, A. E., Michailidis, P. A., Thymi, S., Krokida, M. K. and Bisharat, G. I. (2007) “Structural properties of corn-legume based extrudates as a function of processing conditions and raw material characteristics, International Journal of Food Properties, 10 (4), 721 – 738.
2. Lazou A.E., Krokida M.K., Karathanos V.T. and Marinos-Kouris D., (2010) “Mechanical properties of corn-legume based extrudates”, International Journal of Food Properties, 13(4), 847 – 863.
3. Lazou, A.E.*, Krokida M.K. and Tzia K., (2010) “Sensory properties and acceptability of corn and lentil based extrudates”, Journal of Sensory Studies, 25(6), 838-860.
4. Lazou, A.E.*, Krokida M.K., (2010) “Functional properties of corn and corn-lentil extrudates”, Food Research Intenational, 43 (2), 609-616.
5. Lazou, A.E.*, Krokida, M.K., (2010) “Structural and textural characterization of corn–lentil extruded snacks”, Journal of Food Engineering, 100(3), 392-408.
6. Lazou, A.*, and Krokida, M. (2011). Thermal characterization of corn-lentil extruded snacks. Food Chemistry, 127(4), 1625-1633.
7. Lafka, T.-I., Lazou, A. E., Sinanoglou, V. J., & Lazos, E. S. (2011). Phenolic and antioxidant potential of olive oil mill wastes. Food Chemistry, 125(1), 92-98.
8. Lazou A.*, Krokida M., Zogzas N., Karathanos V. (2011). Lentil-based snacks: Structural and textural evaluation. Procedia Food Science 1, 1593-1600.
9. Bratakos S. M., Lazou A.E., Bratakos M.S. and Lazos E.S. (2012). Aluminium in food and daily dietary intake estimate in Greece. Food Additives and Contaminants: Part B: Surveillance, 5(1), 33-44.
10. Lafka T.I., Lazou A.E., Sinanoglou V.J. and Lazos E.S. (2013). Phenolic extracts from wild olive leafs and their potential as edible antioxidants. Foods, 2, 18-31.
11. Bisharat, G., Lazou, A., Panagiotou, N., Krokida, M., Maroulis Z. (2014) Antioxidant potential and quality characteristics of vegetable-enriched corn-based extruded snacks. Journal of Food Science and Technology, 1-15.
12. Lazou A.E., Giannakourou M.G., Lafka T.I., Lazos E.S. (2016) Kinetic Study of the Osmotic Pretreatment and Quality Evaluation of Traditional Greek Candied Pumpkin. Gavin J Food Nutrit Sci 2016: 28-.
13. Katsoufi S, Lazou A.E.*, Giannakourou M.C., Krokida M. 2017. Mass transfer kinetics and quality attributes of osmo-dehydrated candied pumpkins using nutritious sweeteners. Journal of Food Science and Technology. J Food Sci Technol 54: 3338-3348.
14. Katsoufi, S., Lazou, A.E.*, Giannakourou, M.C. and Krokida, M.K., 2020. Air drying kinetics and quality characteristics of osmodehydrated-candied pumpkins using alternative sweeteners. Drying Technology, pp.1-12.
15. Lazou A.*, Nikolidaki E., Karathanos V., Zogzas N. 2020. Thermal properties of Corinthian currant pastes as affected by storage. J Food Processing and Preservation. 2020; 44:e14755.
16. Giannakourou M.C., Lazou A.E., Dermesonlouoglou E.K., 2020. Optimization of Osmotic Dehydration of Tomatoes in Solutions of Non-Conventional Sweeteners by Response Surface Methodology and Desirability Approach. Foods, 9, 1393.
17. Lazou A.Ε., Dermesonlouoglou E.K. & Giannakourou, M.C. 2020. Modeling and Evaluation of the Osmotic Pretreatment of Tomatoes (S. lycopersicum) with Alternative Sweeteners for the Production of Candied Products. Food Bioprocess Technol 13, 948–96.
*Corresponding author

Μαθήματα:
Φυσικές και δομικές ιδιότητες τροφίμων
Επιστήμη & Τεχνολογία Δημητριακών και Προϊόντων τους
Επεξεργασία Τροφίμων Ι
Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ
Μηχανική Τροφίμων ΙΙ (Εργ)