ΛΑΖΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΑ

qode interactive strata

Επίκουροι Καθηγητές

Επίκουρη καθηγήτρια

Ηλεκτρονική Αλληλογραφία

alazou@uniwa.gr

Τηλέφωνο

2105385551

Διεύθυνση Γραφείου

Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων

Η κ. Ανδριάνα Λάζου είναι Δρ. Χημικός Μηχανικός και κατέχει τη θέση Επίκουρης Καθηγήτριας στο Εργαστήριο Χημείας, Ανάλυσης και Σχεδιασμού Διεργασιών Επεξεργασίας Τροφίμων του Τμήματος Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων του Πανεπιστημίου Δυτικής Αττικής. Αποφοίτησε το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ) το 2005. Ολοκλήρωσε τη διδακτορική της διατριβή το 2011, στο ΕΜΠ, στη Σχολή Χημικών Μηχανικών, πάνω στο αντικείμενο της Μηχανικής Τροφίμων και Ανάλυσης Διεργασιών Τροφίμων, και υποστήριξε επιτυχώς τη διατριβή της με τίτλο «Μελέτη Ιδιοτήτων Τροφίμων Εκβολής». Η κ. Λάζου έχει εμπειρία στη Μηχανική Τροφίμων και ειδικότερα στην ανάλυση και ανάπτυξη της διεργασίας της εκβολής. Επίσης, από το 2007, έχει εμπλακεί ως ερευνήτρια σε ερευνητικά προγράμματα και τα ερευνητικά πεδία ενδιαφέροντος της περιλαμβάνουν την επιστήμη και τεχνολογία τροφίμων, την ανάλυση, σχεδιασμό και αριστοποίηση διεργασιών, τη μικρο-ενθυλάκωση και το χαρακτηρισμό υλικών. Η κ. Λάζου έχει δημοσιεύσει πάνω από 13 επιστημονικά άρθρα σε διεθνή περιοδικά και πάνω από 15 επιστημονικές εργασίες σε εθνικά και διεθνή συνέδρια. Είναι κριτής σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά στο τομέα της επιστήμης και τεχνολογίας τροφίμων. Έχει 10ετή διδακτική εμπειρία στους τομείς που περιλαμβάνουν: Φυσικές Διεργασίες, Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών, Μηχανική τροφίμων και Επεξεργασία Τροφίμων.

Email: alazou@uniwa.gr – alazou259@gmail.com
Τηλ. Επικοινωνίας: 2105385551
Διεύθυνση: Αγίου Σπυρίδωνος, 122 10, Αιγάλεω, Αθήνα, Ελλάδα

Συγγράματα:
1. ΛΑΖΟΥ Α. 2011, Μελέτη Ιδιοτήτων Τροφίμων Εκβολής, Διδακτορική Διατριβή (http://dspace.lib.ntua.gr/handle/123456789/5601).
2. ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. & ΛΑΖΟΥ, .Ε. (2016). Επιστήμη & Τεχνολογία Σιτηρών. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
3. ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. & ΛΑΖΟΥ, Α.Ε. (2016). Επεξεργασία Τροφίμων: 1 Διεργασίες Συντηρήσεως με Θέρμανση, Χαμηλές Θερμοκρασίες & Ακτινοβολουμένη Ενέργεια, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.
4. ΛΑΖΟΣ, Ε.Σ. & ΛΑΖΟΥ, Α.Ε. (2016). Επεξεργασία Τροφίμων: 2 Διεργασίες Συντηρήσεως με Φυσικοχημικές, Βιολογικές, Νέες & Αναδυόμενες Τεχνολογίες, 2η Έκδοση. Εκδόσεις Παπαζήση, Αθήνα.

ΚΕΦΑΛΑΙΑ ΣΕ ΒΙΒΛΙΑ
1. Lazou A. & Krokida M. 2016. Extrusion for Microencapsulation. In. Thermal and Nonthermal Encapsulation Methods, CRC Press, under production.

Μαθήματα:
Φυσικές και δομικές ιδιότητες τροφίμων
Επιστήμη & Τεχνολογία Δημητριακών και Προϊόντων τους
Επεξεργασία Τροφίμων Ι
Επεξεργασία Τροφίμων ΙΙ
Μηχανική Τροφίμων ΙΙ (Εργ)