Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα

Το Τμήμα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων υποστηρίζει ένα Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) με τίτλο  «ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ, ΠΟΙΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΤΡΟΦΙΜΩΝ» («FOOD INNOVATION, QUALITY AND SAFETY») που οδηγεί στη λήψη Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (M.Sc.). Το ΠΜΣ αποσκοπεί στην παροχή υψηλού επιπέδου μεταπτυχιακής εκπαίδευσης στους τομείς της Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, στην προαγωγή εξειδικευμένης επιστημονικής και τεχνικής γνώσης και στην περαιτέρω ώθηση της έρευνας στην καινοτομία και ανάπτυξη υψηλής ποιότητας, ασφαλών προϊόντων διατροφής.

Σκοπός του ΠΜΣ είναι να προσφέρει υψηλού επιπέδου κατάρτιση και να επιτρέψει στο φοιτητή να αναπτύξει ικανότητες στην εφαρμογή επιστημονικών μεθόδων αξιολόγησης και ελέγχου της ποιότητας τροφίμων, διαχείρισης της ασφάλειας, πειραματικού σχεδιασμού και ανάπτυξης νέων προϊόντων. Στη διάρκεια των σπουδών, ο φοιτητής αναμένεται να κατανοήσει σύγχρονες βιομηχανικές τεχνικές, αναλυτικές και αισθητηριακές μεθόδους ελέγχου και πρακτικές προρρητικής ανάλυσης, διεθνή πρότυπα διαχείρισης της ποιότητας και ασφάλειας, καθώς και τον αντίκτυπο της νομοθεσίας στα προϊόντα διατροφής. Η εκπαιδευτική διαδικασία περιλαμβάνει διαλέξεις, σεμινάρια, μελέτες περιπτώσεων και αναθέσεις εργασιών, εποπτευόμενη συμμετοχή σε ερευνητικές δραστηριότητες και εκπόνηση μεταπτυχιακής διατριβής.

Οι απόφοιτοι του ΠΜΣ θα διαθέτουν σύγχρονες, υψηλού επιπέδου επιστημονικές και τεχνικές γνώσεις και δεξιότητες που θα τους καθιστούν ικανούς:

Α) Να επανδρώνουν, ως υψηλόβαθμα στελέχη, θέσεις ευθύνης και λήψης αποφάσεων σε επιχειρήσεις επεξεργασίας, τυποποίησης, αποθήκευσης, διανομής και εμπορίας τροφίμων, δραστηριοποιούμενοι στον προγραμματισμό και την οργάνωση της παραγωγής, στην εγκατάσταση και λειτουργία συστημάτων διαχείρισης ποιότητας, στο σχεδιασμό, την ανάπτυξη και τον έλεγχο προϊόντων.

Β) Να απασχολούνται ως τεχνικοί σύμβουλοι σε επιχειρήσεις παροχής μελετητικών και συμβουλευτικών υπηρεσιών στη βιομηχανία τροφίμων, αξιοποιώντας την υφιστάμενη τεχνογνωσία και τις σύγχρονες εξελίξεις στον κλάδο.

Γ) Να στελεχώνουν δημόσιους οργανισμούς και κρατικούς φορείς ελέγχου και πιστοποίησης τροφίμων, ερευνητικά κέντρα και εκπαιδευτικά ιδρύματα.

Δ) Να συνεχίσουν σε περαιτέρω έρευνα στην Επιστήμη των τροφίμων, μέσω της εκπόνησης Διδακτορικής Διατριβής.

Το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) του Τμήματος έχει επανιδρυθεί το 2018 (ΦΕΚ Έγκρισης Τεύχος Β’ 3235/08.08.2018 και ΦΕΚ Κανονισμού Σπουδών Τεύχος Β’ 4758/24.10.2018).

Οργάνωση

     Διοίκηση ΠΜΣ

Διευθύντρια Π.Μ.Σ.

Σινάνογλου Βασιλεία. Καθηγήτρια

Τηλ +03-2105385500

email: vsina@uniwa.gr

 

Συντονιστική Επιτροπή Π.Μ.Σ.

Στρατή Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια

Τσάκαλη Ευσταθία, Επίκουρη Καθηγήτρια

Κοντελές Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής

Λάζου Ανδριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια

Γραμματεία Π.Μ.Σ.

Τηλ.: 210 538 5529
Email: msc-fiqs@uniwa.gr

Πανεπιστημιούπολη Άλσους Αιγάλεω
Αγ. Σπυρίδωνος, Αιγάλεω, 12243, Αθήνα

Διδάσκοντες

Διδάσκοντες, Μέλη ΔΕΠ ΠΑΔΑ του Τμήματος

 1. Ζουμπουλάκης Παναγιώτης, Αναπληρωτής καθηγητής
 2. Κανέλλου Αναστασία, Καθηγήτρια
 3. Κρίτση Ευτυχία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 4. Κοντελές Σπυρίδων, Επίκουρος Καθηγητής
 5. Λάζου Ανδριάνα, Επίκουρη Καθηγήτρια
 6. Μπάρτζης Βασίλειος, Επίκουρος Καθηγητής
 7. Μπατρίνου Ανθιμία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 8. Ξανθάκης Επαμεινώνδας, Επίκουρος Καθηγητής
 9. Σινάνογλου Βασιλεία, Καθηγήτρια
 10. Στρατή Ειρήνη, Επίκουρη Καθηγήτρια
 11. Τσάκαλη Ευσταθία, Επίκουρη Καθηγήτρια
 12. Χούχουλα Δήμητρα, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια

Διδάσκοντες, Μέλη ΔΕΠ ΠΑΔΑ άλλων Τμημάτων

 • Κουσίση Ελισάβετ, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Επιστημών Οίνου, Αμπέλου και Ποτών

 

Διδάσκοντες, Αφυπηρετούντες ΠΑΔΑ

 • Κάβουρας Διονύσιος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ
 • Λουγκοβόης Βλαδίμηρος, Αφυπηρετήσας Καθηγητής ΠΑΔΑ
 • Τσάκνης Ιωάννης, Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ
 • Ζόγκζας Νικόλαος, Ομότιμος Καθηγητής ΠΑΔΑ

 

Διδάσκοντες, Μέλη ΔΕΠ άλλων Ιδρυμάτων

 • Γιαννακούρου Μαρία, Αναπληρώτρια Καθηγήτρια ΕΜΠ
 • Χωριανόπουλος Νικόλαος, Αναπληρωτής Καθηγητής ,Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
 • Τερζίδης Μιχαήλ, Επίκουρος Καθηγητής , Διεθνές Πανεπιστήμιο Ελλάδος
 • Πανάγου Ευστάθιος, Καθηγητής, Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών

 

Εξωτερικοί Συνεργάτες

 

 • Γώγου Ελένη, Δρ. Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ
 • Λαμπροπούλου Κυριακή, The Mart, Προϊσταμένη Τομέας Ποιοτικού Ελέγχου, Ακαδημαϊκός Υπότροφς
 • Μαραγκού Νίκη, Ακαδημαϊκός Υπότροφος
 • Παπαδοπούλου Όλγα, Δρ Γεωπόνος ΓΠΑ
 • Πρωτονοταρίου Στυλιανή, Δρ Γεωπόνος ΓΠΑ
 • Ρέβελου Παναγιώτα-Κυριακή, Δρ Τεχνολόγος Τροφίμων ΤΕΙ Αθήνας
 • Τσιάκα Θάλεια, Δρ. Χημικός ΕΚΠΑ

Έγγραφα